Lịch khai giảng Trung tâm đào tạo Họa viên kiến trúc ở TP.HCM

Hình thức học online tương tác,  riêng đối với các lớp dài hạn sẽ quay lại học trực tiếp sau khi hết giãn cách - CHI TIẾT - Nếu lịch khai giảng hiện tại của Trung tâm không phù hợp với bạn, vui lòng chat với bộ phận Tư vấn hoặc liên hệ Hotline 028. 3910 3812 - 090 1221 486 để được sắp lịch học phù hợp nhé. Cám ơn bạn!

Họa viên kiến trúc cao cấp
- Hình thức học online tương tác sẽ quay lại học trực tiếp sau khi hết giãn cách
- Khóa học họa viên kiến trúc cao cấp THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT 2D 3D dành cho người mới bắt đầu, dạy từ cơ bản đến chuyên nghiệp. Chương trình thực tiễn, chuyên sâu, học xong có thể đi làm ngay!!
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
HCK67 04/10/2021 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
17.500.000 đ
Tặng
20%
Còn lại
14.000.000 đ
Đăng ký
HCK67 05/10/2021 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
17.500.000 đ
Tặng
20%
Còn lại
14.000.000 đ
Đăng ký
HCK68 25/10/2021 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
17.500.000 đ
Tặng
20%
Còn lại
14.000.000 đ
Đăng ký
HCK68 25/10/2021 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
17.500.000 đ
Tặng
20%
Còn lại
14.000.000 đ
Đăng ký
Họa viên kiến trúc 2D chuyên nghiệp
Hình thức học online tương tác sẽ quay lại học trực tiếp sau khi hết giãn cách
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Họa viên thiết kế nội thất
Hình thức học online tương tác sẽ quay lại học trực tiếp sau khi hết giãn cách
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
KK95 04/10/2021 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
16.000.000 đ
Tặng
20%
Còn lại
12.800.000 đ
Đăng ký
KK95 05/10/2021 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
16.000.000 đ
Tặng
20%
Còn lại
12.800.000 đ
Đăng ký
KK96 25/10/2021 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
16.000.000 đ
Tặng
20%
Còn lại
12.800.000 đ
Đăng ký
KK96 25/10/2021 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
16.000.000 đ
Tặng
20%
Còn lại
12.800.000 đ
Đăng ký
Autocad 2D
Hình thức học online tương tác
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-CAD 2D 04/10/2021 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
2.100.000 đ
Tặng
15%
Còn lại
1.785.000 đ
Đăng ký
B-CAD 2D 05/10/2021 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
2.100.000 đ
Tặng
15%
Còn lại
1.785.000 đ
Đăng ký
3D Studio Max
Hình thức học online tương tác
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-3D CB 11/10/2021 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
2.200.000 đ
Tặng
15%
Còn lại
1.870.000 đ
Đăng ký
Revit Architecture
Hình thức học online tương tác
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Sketchup
Hình thức học online tương tác
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-SKETCHUP 27/09/2021 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
2.500.000 đ
Tặng
15%
Còn lại
2.125.000 đ
Đăng ký
Cấu tạo và khai triển hồ sơ kỹ thuật kiến trúc
Hình thức học online tương tác
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Vẽ kĩ thuật
Hình thức học online tương tác
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-VEKT 08/11/2021 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
2.200.000 đ
Tặng
15%
Còn lại
1.870.000 đ
Đăng ký
B-VEKT 09/11/2021 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
2.200.000 đ
Tặng
15%
Còn lại
1.870.000 đ
Đăng ký
Phối cảnh nội thất với 3D Max nâng cao
Hình thức học online tương tác
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Phối cảnh kiến trúc với 3d max nâng cao
Hình thức học online tương tác
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-3D NC PCKT 05/10/2021 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
3.500.000 đ
Tặng
15%
Còn lại
2.975.000 đ
Đăng ký
Phối cảnh kiến trúc chuyên nghiệp với 3DS Max
Hình thức học online tương tác
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Cấu tạo và thiết kế, khai triển bản vẽ kiến trúc nội thất
Hình thức học online tương tác
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-KTCN 27/09/2021 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
2.900.000 đ
Tặng
15%
Còn lại
2.465.000 đ
Đăng ký
B-KTCN 22/09/2021 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
2.900.000 đ
Tặng
15%
Còn lại
2.465.000 đ
Đăng ký