• Hotline: 028 3910 3811

Giới thiệu

  •  Tháng 08 năm 1996, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thời Đại Mới (tên thường gọi: IDC) được thành lập theo quyết định số 179/ GDTX-QD của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. IDC - hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có kỹ năng cao, tay nghề giỏi cho các lĩnh vực thiết kế quảng cáo, kiến trúc, lập trình. Với tiêu chí chuyên sâu và thực tiễn, các chương trình đào tạo được xây dựng và đúc kết từ thực tế công việc.
  • 0 Năm hoạt động
  • 0 Khóa học
  • 0 Số lượt học viên

Đồ án

HCK/VoHungHoang/page-0_1569495286.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Họa viên Thiết kế Nội thất - HV Võ Hùng Hoàng - Lớp KK76

Category 1
DK/CO_MAI_VY/spa.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

BT HV Cổ Mai Vy lớp Thiết kế cho Marketer - B-DKMAR-T2-CD02

Category 1
DK/TranNMinhLy/15_1_1557978224.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - Trần Nguyễn Minh Lý - Lớp DKCN120

Category 1
DK/PTHHanh/ad_1557310104.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - Phạm Hồng Hạnh- Lớp DKCN120

Category 1
DK/Anhbia/_____ng_nguy___n_duy_khang_-_l___p_dkcn119-01_1557970611.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - Đặng Nguyễn Duy Khang - Lớp DKCN119

Category 1
DK/Anhbia/tr___nh_th__nh_huy_-_l___p_dkcn119-01_1557970660.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - Trịnh Thành Huy - Lớp DKCN119

Category 1
DK/Anhbia/hu___nh_th____ng___c_huy___n_-_l___p_dkcn121-01_1557970899.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - Huỳnh Thị Ngọc Huyền - Lớp DKCN121

Category 1
DK/Anhbia/phan_th____t___uy__n_-_dkcn_120-01_1557972131.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - Phan Thị Tú Uyên - DKCN 120

Category 1
HCK/nguy___n______c_thu___n-01_1550739844.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Họa viên Kiến trúc - Nguyễn Đức Thuận - Lớp HCK43

Category 1
HCK/l___thanh_long-01_1550739843.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Họa viên Kiến trúc - Lê Thanh Long - Lớp HCK39

Category 1
DK/tr___n_tu___n______t-01_1551081594.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - Trần Tuấn Đạt - Lớp DKCN118

Category 1
DK/nguyen_quoc_hung_1551078768.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - Nguyễn Quốc Hùng - Lớp DKCN117

Category 1
DK/tran_thanh_hien_1551078774.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - Trần Thanh Hiền - Lớp DKCN 118

Category 1
DK/nguyen_anh_tri_1551078788.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - Nguyễn Anh Trí - Lớp DKCN118

Category 1
HCK/hu___nh_th____minh_tr__m-01_1550739841.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc - Huỳnh Thị Minh Trâm - Lớp HCK36

Category 1
DK/nguyen_thi_xuan_trinh_1551078770.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - Nguyễn Thị Xuân Trinh - Lớp DK113

Category 1
DK/nguyen_hoang_tan_tai_1551078768.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - Nguyễn Hoàng Tấn Tài - Lớp DKCN1O1

Category 1
DK/le_hoang_vien_1551078783.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp học viên Lê Hoằng Viễn - Lớp DKCN115S2

Category 1
DK/ket_thuc_mon_3d_max_1551078783.jpg
Chi tiết Liên kết Thư viện ảnh

Bài tập kết thúc môn khóa 3D Max - Lớp HCK 43

Category 1
HCK/nh__n_y___n_ph____ng-01_1550739850.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp -Nhìn Yến Phương -KK63S2

Category 1

Tin tức - Sự kiện

Cảm nhận học viên