Giới thiệu

▪️ Tháng 12 năm 1994 công Ty Phát Triển Tin Học IDC (Information Development Computer Co.Ltd) đã thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp nhân lực, các giải pháp và kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho sự phát triển của xã hội.

▪️ Tháng 08 năm 1996, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thời Đại Mới (tên thường gọi: IDC) được thành lập theo quyết định số 179/ GDTX-QD của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. IDC - hơn 27 năm kinh nghiệm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có kỹ năng cao, tay nghề giỏi cho các lĩnh vực thiết kế quảng cáo, kiến trúc, lập trình. Với tiêu chí chuyên sâu và thực tiễn, các chương trình đào tạo được xây dựng và đúc kết từ thực tế công việc.

  • 0 Năm hoạt động
  • 0 Khóa học
  • 0 Số lượt học viên

Đồ án

HCK/NADung/2022-05-09_00001_1652095348.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc - HV Nguyễn Anh Dũng - Lớp HCK61

Category 1
HCK/TTXTrang/2022-05-09_00001_1652095193.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc - HV Tôn Thị Xuân Trang - Lớp HCK58

Category 1
DKCN/DKCN132/PTTLanh/portfolio_ph___m_thi_th__y_l__nh_-dkcn132s2_-_0035_1642567608.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Phạm Thị Thúy Lành - Lớp DKCN132

Category 1
HCK/HCK59/NTDung/do_an_hoa_vien_kien_truc_ntdung_(1)_1642494555.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Họa viên kiến trúc - HV Nguyễn Tiến Dũng - Lớp HCK59

Category 1
HCK/HCK60/NTDat/do_an_hoa_vien_kien_truc_tien_dat_(1)_1642495073.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Họa viên kiến trúc - HV Nguyễn Tiến Đạt - Lớp HCK60

Category 1
HCK/HCK53/NTBao/2022-01-18_00001_1642474614.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Họa viên kiến trúc - HV Nguyễn Thế Bảo - Lớp HCK59

Category 1
DKCN/DKCN130/TranYenNhi/portfolio_tran_yen_nhi_dkcn130s2_-_0001_1605774986.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Trần Yến Nhi - Lớp DKCN130

Category 1
DKCN/DKCN129/ThachKhoiNguyen/portfolio_thach_khoi_nguyen-dkcn129t3_-_0003_1605774761.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Thạch Khôi Nguyên - Lớp DKCN129

Category 1
DKCN/DKCN129/NguyenThiThuHa/portfolio_nguyen_thi_thu_ha_dkcn129s2_-_0001_1605774508.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Nguyễn Thị Thu Hà - Lớp DKCN129

Category 1
HCK/HCK52/HuynhChiHao/do_an_hoa_vien_kien_truc_thoi_dai_moi_idc-hck52t2_-_0001_1605082982.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Họa viên kiến trúc - HV Huỳnh Chí Hào - Lớp HCK52

Category 1
HCK/HCK51/PhanVanHai/do_an_tot_nghiep_hoa_vien_kien_truc_phan_van_hai_hck51_-_0001_1594111917.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Họa viên kiến trúc - HV Phan Văn Hải - Lớp HCK51

Category 1
HCK/KK81/NguyenVanDuc/do_an_tot_nghiep_thiet_ke_noi_that_nguyen_van_duc_kk81_-_0001_1594111774.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế nội thất - HV Nguyễn Văn Đức - Lớp KK81

Category 1
HCK/KK81/LeThiThanhHuong/do_an_tot_nghiep_thiet_ke_noi_that_le_thi_thanh_huong_-_kk81t3_-_0001_1594111541.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế nội thất - HV Lê Thị Thanh Hương - Lớp KK81

Category 1
DKCN/DKCN127/DinhAnhPhuong/mune_brand_guideline_-_do_an_tot_nghiep_thiet_ke_do_hoa_idc_-_0001_1592985934.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Đinh Anh Phương - Lớp DKCN127

Category 1
DKCN/DKCN127/DoThanhCong/dothanhcong_-_0010_1592985824.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Đỗ Thành Công - Lớp DKCN127

Category 1
HCK/HCK48/BuiThanhNhan/btn_1592968979.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Họa viên kiến trúc - HV Bùi Thành Nhân - Lớp HCK48

Category 1
DK/NguyenXuanVinh/xu__n_vinh-01_1572510377.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế Đồ họa - Học viên Nguyễn Xuân Vinh - Lớp DKCN123

Category 1
DK/Anhbia/tr___n______c_qu__-01_1572510462.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế Đồ Họa - Học viên Trần Đức Qúy - Lớp DKCN122

Category 1
HCK/anhdaidien/v___h__ng_ho__ng-01_1572515896.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Họa viên Thiết kế Nội thất - HV Võ Hùng Hoàng - Lớp KK76

Category 1
DK/Anhbia/c____mai_vy-01_1572515940.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

BT HV Cổ Mai Vy lớp Thiết kế cho Marketer - B-DKMAR-T2-CD02

Category 1

Tin tức - Sự kiện

Cảm nhận học viên