Giới thiệu

▪️ Tháng 12 năm 1994 công Ty Phát Triển Tin Học IDC (Information Development Computer Co.Ltd) đã thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp nhân lực, các giải pháp và kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho sự phát triển của xã hội.

▪️ Tháng 08 năm 1996, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thời Đại Mới (tên thường gọi: IDC) được thành lập theo quyết định số 179/ GDTX-QD của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. IDC - gần 30 năm kinh nghiệm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có kỹ năng cao, tay nghề giỏi cho các lĩnh vực thiết kế quảng cáo, kiến trúc, lập trình. Với tiêu chí chuyên sâu và thực tiễn, các chương trình đào tạo được xây dựng và đúc kết từ thực tế công việc.

  • 0 Năm hoạt động
  • 0 Khóa học
  • 0 Số lượt học viên

Đồ án

DKCN/TTHMai/do-an-thiet-ke-do-hoa-3-11092023_page_001_page_002_1699528421.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa -Trịnh Thị Hồng Mai - DKCN145

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/PNCNgan/do-an-thiet-ke-do-hoa-2-11092023_page_006_1699528307.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - Phan Ngọc Châu Ngân - DKCN144

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/PHYPhuong/do-an-thiet-ke-do-hoa-1-11092023_page_006_1699528182.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - Phan Hoài Yến Phượng - DKCN141

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/HAThu/do-an-thiet-ke-do-hoa-11092023_page_001_page_001_1699528030.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - Hoàng Anh Thư - DKCN145

Đồ án tốt nghiệp
KK/NNSon/do-an-hoa-vien-thiet-ke-noi-that-nha-o_page_02_1697421094.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế nội thất - HV Nguyễn Ngọc Sơn - KK97

Đồ án tốt nghiệp
KK/NPTDan/do-an-hoa-vien-kien-truc-cao-cap-can-ho_page_01_1697421052.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế nội thất - HV Nguyễn Phúc Thanh Dân - KK99

Đồ án tốt nghiệp
HCK/DTBao/do-an-hoa-vien-kien-truc-biet-thu-b-house_page_01_1697420965.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc - HV Đinh Thế Bảo - Lớp HCK67

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/VTQNhu/thiet-ke-do-hoa-chuyen-nghiep000003_1683519936.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - HV Võ Thị Quỳnh Như - DKCN137

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/TVTai/thiet-ke-do-hoa-chuyen-nghiep000004_1683519842.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - HV Trần Văn Tài - DKCN143

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/NTTrang/thiet-ke-do-hoa-chuyen-nghiep000001_1683519741.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - HV Nguyễn Thị Trang - DKCN142

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/LTHang/thiet-ke-do-hoa-chuyen-nghiep000004_1683518647.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - HV Lê Thị Hằng - DKCN143

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/DTLoan/thiet-ke-do-hoa-chuyen-nghiep000004_1683518376.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - HV Dương Thúy Loan - DKCN143

Đồ án tốt nghiệp
HCK/TTVi/pdf_truong_tan_vi_villa_hck67t3_-_0001_1679301450.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc - HV Trương Tấn Vĩ - Lớp HCK67

Đồ án tốt nghiệp
HCK/NTQuan/pdf_nguyen_trung_quan_-_0001_1679301312.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc - HV Nguyễn Trung Quân - Lớp HCK67

Đồ án tốt nghiệp
KK/NVTChi/pdf_nguyen_vu_thao_chi_kk92s2_-_0001_1678844379.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế nội thất - HV Nguyễn Vũ Thảo Chi - KK92

Đồ án tốt nghiệp
HCK/PDTri/pdf_pham_dang_tri_hck66s2_-_0001_1678793032.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc – HV Phạm Đăng Trí – HCK66

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/TQHung/portfolio_tran_quoc_hung_dkcn139t3_-_0005_1666259403.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - HV Trần Quốc Hùng - DKCN139

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/TNKTien/portfolio_tran_nguyen_khanh_tien_dkcn138s2_-_0005_1666259223.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - HV Trần Nguyễn Khánh Tiền - DKCN138

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/NNNQuyen/portfolio_nguyen_ngoc_nha_quyen_dkcn141t3_-_0005_1666259084.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - HV Nguyễn Ngọc Nhã Quyên - DKCN141

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/NNPTram/portfolio_nguyen_ngoc_phuong_tram_dkcn141s2_-_0005_1666251188.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - HV Nguyễn Ngọc Phương Trâm - DKCN141

Đồ án tốt nghiệp

Tin tức - Sự kiện

Cảm nhận học viên