Giới thiệu

▪️ Tháng 12 năm 1994 công Ty Phát Triển Tin Học IDC (Information Development Computer Co.Ltd) đã thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp nhân lực, các giải pháp và kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho sự phát triển của xã hội.

▪️ Tháng 08 năm 1996, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thời Đại Mới (tên thường gọi: IDC) được thành lập theo quyết định số 179/ GDTX-QD của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. IDC - hơn 27 năm kinh nghiệm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có kỹ năng cao, tay nghề giỏi cho các lĩnh vực thiết kế quảng cáo, kiến trúc, lập trình. Với tiêu chí chuyên sâu và thực tiễn, các chương trình đào tạo được xây dựng và đúc kết từ thực tế công việc.

  • 0 Năm hoạt động
  • 0 Khóa học
  • 0 Số lượt học viên

Đồ án

DKCN/NTTTu/2022-06-13_00001_1655178995.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Nguyễn Thị Thanh Tú - DKCN135

Category 1
DKCN/PNDNhan/2022-06-13_00001_1655176416.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Phạm Nguyễn Đức Nhân - DKCN134

Category 1
DKCN/MTLan/2022-06-13_00001_1655176135.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Mã Thanh Lan - DKCN134

Category 1
DKCN/DHPhuong/2022-06-13_00001_1655175847.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Đỗ Hà Phương - DKCN134

Category 1
DKCN/HLTPhuong/2022-06-13_00001_1655121304.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Huỳnh Lâm Trúc Phương - DKCN135

Category 1
HCK/NADung/2022-05-09_00001_1652095348.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc - HV Nguyễn Anh Dũng - HCK61

Category 1
HCK/TTXTrang/2022-05-09_00001_1652095193.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc - HV Tôn Thị Xuân Trang - HCK58

Category 1
DKCN/DKCN132/PTTLanh/portfolio_ph___m_thi_th__y_l__nh_-dkcn132s2_-_0035_1642567608.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Phạm Thị Thúy Lành - DKCN132

Category 1
HCK/HCK59/NTDung/do_an_hoa_vien_kien_truc_ntdung_(1)_1642494555.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Họa viên kiến trúc - HV Nguyễn Tiến Dũng - HCK59

Category 1
HCK/HCK60/NTDat/do_an_hoa_vien_kien_truc_tien_dat_(1)_1642495073.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Họa viên kiến trúc - HV Nguyễn Tiến Đạt - HCK60

Category 1
HCK/HCK53/NTBao/2022-01-18_00001_1642474614.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Họa viên kiến trúc - HV Nguyễn Thế Bảo - HCK59

Category 1
DKCN/DKCN130/TranYenNhi/portfolio_tran_yen_nhi_dkcn130s2_-_0001_1605774986.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Trần Yến Nhi - DKCN130

Category 1
DKCN/DKCN129/ThachKhoiNguyen/portfolio_thach_khoi_nguyen-dkcn129t3_-_0003_1605774761.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Thạch Khôi Nguyên - DKCN129

Category 1
DKCN/DKCN129/NguyenThiThuHa/portfolio_nguyen_thi_thu_ha_dkcn129s2_-_0001_1605774508.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Nguyễn Thị Thu Hà - DKCN129

Category 1
HCK/HCK52/HuynhChiHao/do_an_hoa_vien_kien_truc_thoi_dai_moi_idc-hck52t2_-_0001_1605082982.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Họa viên kiến trúc - HV Huỳnh Chí Hào - HCK52

Category 1
HCK/HCK51/PhanVanHai/do_an_tot_nghiep_hoa_vien_kien_truc_phan_van_hai_hck51_-_0001_1594111917.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Họa viên kiến trúc - HV Phan Văn Hải - HCK51

Category 1
HCK/KK81/NguyenVanDuc/do_an_tot_nghiep_thiet_ke_noi_that_nguyen_van_duc_kk81_-_0001_1594111774.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế nội thất - HV Nguyễn Văn Đức - KK81

Category 1
HCK/KK81/LeThiThanhHuong/do_an_tot_nghiep_thiet_ke_noi_that_le_thi_thanh_huong_-_kk81t3_-_0001_1594111541.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế nội thất - HV Lê Thị Thanh Hương - KK81

Category 1
DKCN/DKCN127/DinhAnhPhuong/mune_brand_guideline_-_do_an_tot_nghiep_thiet_ke_do_hoa_idc_-_0001_1592985934.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Đinh Anh Phương - DKCN127

Category 1
DKCN/DKCN127/DoThanhCong/dothanhcong_-_0010_1592985824.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Đỗ Thành Công - DKCN127

Category 1

Tin tức - Sự kiện

Cảm nhận học viên