Giới thiệu

▪️ Tháng 12 năm 1994 công Ty Phát Triển Tin Học IDC (Information Development Computer Co.Ltd) đã thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp nhân lực, các giải pháp và kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho sự phát triển của xã hội.

▪️ Tháng 08 năm 1996, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thời Đại Mới (tên thường gọi: IDC) được thành lập theo quyết định số 179/ GDTX-QD của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. IDC - hơn 27 năm kinh nghiệm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có kỹ năng cao, tay nghề giỏi cho các lĩnh vực thiết kế quảng cáo, kiến trúc, lập trình. Với tiêu chí chuyên sâu và thực tiễn, các chương trình đào tạo được xây dựng và đúc kết từ thực tế công việc.

  • 0 Năm hoạt động
  • 0 Khóa học
  • 0 Số lượt học viên

Đồ án

HCK/TTVi/pdf_truong_tan_vi_villa_hck67t3_-_0001_1679301450.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc - HV Trương Tấn Vĩ - Lớp HCK67

Đồ án tốt nghiệp
HCK/NTQuan/pdf_nguyen_trung_quan_-_0001_1679301312.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc - HV Nguyễn Trung Quân - Lớp HCK67

Đồ án tốt nghiệp
KK/NVTChi/pdf_nguyen_vu_thao_chi_kk92s2_-_0001_1678844379.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế nội thất - HV Nguyễn Vũ Thảo Chi - KK92

Đồ án tốt nghiệp
HCK/PDTri/pdf_pham_dang_tri_hck66s2_-_0001_1678793032.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc – HV Phạm Đăng Trí – HCK66

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/TQHung/portfolio_tran_quoc_hung_dkcn139t3_-_0005_1666259403.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - HV Trần Quốc Hùng - DKCN139

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/TNKTien/portfolio_tran_nguyen_khanh_tien_dkcn138s2_-_0005_1666259223.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - HV Trần Nguyễn Khánh Tiền - DKCN138

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/NNNQuyen/portfolio_nguyen_ngoc_nha_quyen_dkcn141t3_-_0005_1666259084.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - HV Nguyễn Ngọc Nhã Quyên - DKCN141

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/NNPTram/portfolio_nguyen_ngoc_phuong_tram_dkcn141s2_-_0005_1666251188.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - HV Nguyễn Ngọc Phương Trâm - DKCN141

Đồ án tốt nghiệp
HCK/THHuy/pdf_tran_huu_huy_hck66s2_-_0001_1666237696.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc – HV Trần Hữu Huy – HCK66

Đồ án tốt nghiệp
HCK/MTThuy/pdf_mai_thi_thuy_hck64t2_-_0001_1666237631.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc – HV Mai Thị Thúy – HCK64

Đồ án tốt nghiệp
HCK/TVTuc/pdf_tran_van_tuc_hck62t2_-_0001_1666237549.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc – HV Trần Văn Túc – HCK62

Đồ án tốt nghiệp
HCK/NMHieu/pdf_nguyen_minh_hieu_hck66s2_-_0001_1666237476.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc – HV Nguyễn Minh Hiếu – HCK66

Đồ án tốt nghiệp
HCK/VLKAnh/pdf_vo_le_kieu_anh_hck66t2_-_0001_1666178133.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc - HV Võ Lê Kiều Anh - HCK66

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/VTHPhuong/thiet-ke-do-hoa-vo-thi-hong-phuong-00006_1664347028.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - Võ Thị Hồng Phương - DKCN136

Đồ án tốt nghiệp
HCK/DDDKhanh/image00001_1660290571.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế nội thất - HV Đỗ Đình Dương Khánh- KK94

Đồ án tốt nghiệp
HCK/DTLong/image00001_1660290696.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế nội thất - HV Đỗ Thành Long - KK91

Đồ án tốt nghiệp
HCK/NTTam/image00001_1660290836.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế nội thất - HV Nguyễn Thành Tâm - KK91

Đồ án tốt nghiệp
HCK/NTBNhut/image00001_1660290963.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế nội thất - HV Nguyễn Thị Bé Nhựt - KK90

Đồ án tốt nghiệp
HCK/LTAn/image00001_1660291098.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế nội thất - HV Lê Tấn Ân - KK89

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/PNDNhan/2022-06-13_00001_1655176416.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Phạm Nguyễn Đức Nhân - DKCN134

Đồ án tốt nghiệp

Tin tức - Sự kiện

Cảm nhận học viên