Giới thiệu

▪️ Tháng 12 năm 1994 công Ty Phát Triển Tin Học IDC (Information Development Computer Co.Ltd) đã thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp nhân lực, các giải pháp và kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho sự phát triển của xã hội.

▪️ Tháng 08 năm 1996, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thời Đại Mới (tên thường gọi: IDC) được thành lập theo quyết định số 179/ GDTX-QD của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. IDC - hơn 27 năm kinh nghiệm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có kỹ năng cao, tay nghề giỏi cho các lĩnh vực thiết kế quảng cáo, kiến trúc, lập trình. Với tiêu chí chuyên sâu và thực tiễn, các chương trình đào tạo được xây dựng và đúc kết từ thực tế công việc.

  • 0 Năm hoạt động
  • 0 Khóa học
  • 0 Số lượt học viên

Đồ án

DKCN/VTHPhuong/thiet-ke-do-hoa-vo-thi-hong-phuong-00006_1664347028.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế đồ họa - Võ Thị Hồng Phương - DKCN136

Đồ án tốt nghiệp
HCK/DDDKhanh/image00001_1660290571.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế nội thất - HV Đỗ Đình Dương Khánh- KK94

Đồ án tốt nghiệp
HCK/DTLong/image00001_1660290696.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế nội thất - HV Đỗ Thành Long - KK91

Đồ án tốt nghiệp
HCK/NTTam/image00001_1660290836.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế nội thất - HV Nguyễn Thành Tâm - KK91

Đồ án tốt nghiệp
HCK/NTBNhut/image00001_1660290963.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế nội thất - HV Nguyễn Thị Bé Nhựt - KK90

Đồ án tốt nghiệp
HCK/LTAn/image00001_1660291098.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế nội thất - HV Lê Tấn Ân - KK89

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/PNDNhan/2022-06-13_00001_1655176416.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Phạm Nguyễn Đức Nhân - DKCN134

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/NTTTu/2022-06-13_00001_1655178995.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Nguyễn Thị Thanh Tú - DKCN135

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/MTLan/2022-06-13_00001_1655176135.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Mã Lan Thanh - DKCN134

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/DHPhuong/2022-06-13_00001_1655175847.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Đỗ Hà Phương - DKCN134

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/HLTPhuong/2022-06-13_00001_1655121304.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Huỳnh L. Trúc Phương - DKCN135

Đồ án tốt nghiệp
HCK/NADung/2022-05-09_00001_1652095348.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc - HV Nguyễn Anh Dũng - HCK61

Đồ án tốt nghiệp
HCK/TTXTrang/2022-05-09_00001_1652095193.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc - HV Tôn Thị Xuân Trang - HCK58

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/DKCN132/PTTLanh/portfolio_ph___m_thi_th__y_l__nh_-dkcn132s2_-_0035_1642567608.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Phạm Thị Thúy Lành - DKCN132

Đồ án tốt nghiệp
HCK/HCK59/NTDung/do_an_hoa_vien_kien_truc_ntdung_(1)_1642494555.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Họa viên kiến trúc - HV Nguyễn Tiến Dũng - HCK59

Đồ án tốt nghiệp
HCK/HCK60/NTDat/do_an_hoa_vien_kien_truc_tien_dat_(1)_1642495073.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Họa viên kiến trúc - HV Nguyễn Tiến Đạt - HCK60

Đồ án tốt nghiệp
HCK/HCK53/NTBao/2022-01-18_00001_1642474614.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Họa viên kiến trúc - HV Nguyễn Thế Bảo - HCK59

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/DKCN130/TranYenNhi/portfolio_tran_yen_nhi_dkcn130s2_-_0001_1605774986.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Trần Yến Nhi - DKCN130

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/DKCN129/ThachKhoiNguyen/portfolio_thach_khoi_nguyen-dkcn129t3_-_0003_1605774761.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Thạch Khôi Nguyên - DKCN129

Đồ án tốt nghiệp
DKCN/DKCN129/NguyenThiThuHa/portfolio_nguyen_thi_thu_ha_dkcn129s2_-_0001_1605774508.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Thiết kế đồ họa - HV Nguyễn Thị Thu Hà - DKCN129

Đồ án tốt nghiệp

Tin tức - Sự kiện

Cảm nhận học viên