Ngành kiến trúc

Học và thành công với Trung tâm đào tạo Họa viên kiến trúc LÂU ĐỜI ở Việt Nam!

Chương trình học được thiết kế dành cho bất kỳ ai đã, đang và sẽ làm việc trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, xây dựng …

Học viên được đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu hệ thống kiến thức hữu dụng chuyên ngành kiến trúc nội thất, công cụ phần mềm, quy trình và kỹ năng làm việc, tiếp cận và áp dụng những bài học thực tế vào công việc của mình.

Nhiều người sau khi tham gia các khóa học đã tìm được việc làm ỔN ĐỊNH với mức lương HẤP DẪN.

THỰC HỌC – THỰC LÀM – THỰC THÀNH CÔNG

Lịch khai giảng