Lịch khai giảng

Nếu lịch khai giảng hiện tại của Trung tâm không phù hợp với bạn, vui lòng chat với bộ phận Tư vấn hoặc liên hệ Hotline 028. 3910 3812 - 090 1221 486 để được sắp lịch học phù hợp nhé. Cám ơn bạn!

 
Họa viên kiến trúc cao cấp
- Khóa học họa viên kiến trúc cao cấp THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT 2D 3D dành cho người mới bắt đầu, dạy từ cơ bản đến chuyên nghiệp. Chương trình thực tiễn, chuyên sâu, học xong có thể đi làm ngay!!
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
HCK73 05/12/2022 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
18.900.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
17.010.000 đ
Đăng ký
HCK73 06/12/2022 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
18.900.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
17.010.000 đ
Đăng ký
Họa viên thiết kế nội thất
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
KK101 05/12/2022 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
17.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
15.750.000 đ
Đăng ký
KK101 06/12/2022 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
17.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
15.750.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Autocad 2D
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-CAD 2D 06/12/2022 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
2.100.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.890.000 đ
Đăng ký
3D Studio Max
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-3D CB 28/11/2022 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
2.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
2.250.000 đ
Đăng ký
Revit Architecture
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Sketchup + Vray Sketchup + Lumion
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Vẽ kĩ thuật
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-VE KT 23/11/2022 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
2.200.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.980.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Thiết kế đồ họa chuyên nghiệp
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
DKCN147 05/12/2022 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
19.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
17.550.000 đ
Đăng ký
DKCN147 06/12/2022 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
19.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
17.550.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
DK2D147 05/12/2022 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
8.000.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
7.200.000 đ
Đăng ký
DK2D147 06/12/2022 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
8.000.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
7.200.000 đ
Đăng ký
Thiết kế đồ họa nâng cao
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
DKTH145 29/11/2022 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
10.900.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
9.810.000 đ
Đăng ký
Kỹ thuật thiết kế đồ họa
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
KTDK147 05/12/2022 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
10.200.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
9.180.000 đ
Đăng ký
KTDK147 06/12/2022 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
10.200.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
9.180.000 đ
Đăng ký
Khóa học Design cho Marketer
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-DKMAR 06/12/2022 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
4.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
4.050.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-PHOTO CN 05/12/2022 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
3.900.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
3.510.000 đ
Đăng ký
B-PHOTO CN 06/12/2022 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
3.900.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
3.510.000 đ
Đăng ký
Thiết kế với Corel Draw
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Thiết kế với Illustrator
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-ILLUS 12/12/2022 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
2.100.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.890.000 đ
Đăng ký
B-ILLUS 28/11/2022 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
2.100.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.890.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-PHOTO CB 05/12/2022 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
2.100.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.890.000 đ
Đăng ký
B-PHOTO CB 06/12/2022 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
2.100.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.890.000 đ
Đăng ký
Thiết kế với Photoshop nâng cao
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-MTUD CB 13/12/2022 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
3.200.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
2.880.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-MTUD NC 26/12/2022 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
4.200.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
3.780.000 đ
Đăng ký
In ấn và tách màu
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-INAN 28/11/2022 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
1.300.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.170.000 đ
Đăng ký
B-INAN 29/11/2022 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
1.300.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.170.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-KNDK 05/12/2022 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
5.950.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
5.355.000 đ
Đăng ký
B-KNDK 06/12/2022 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
5.950.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
5.355.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-PHOTO CN 05/12/2022 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
3.900.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
3.510.000 đ
Đăng ký
B-PHOTO CN 06/12/2022 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
3.900.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
3.510.000 đ
Đăng ký
Thiết kế với Corel Draw
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Thiết kế với Illustrator
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-ILLUS 12/12/2022 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
2.100.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.890.000 đ
Đăng ký
B-ILLUS 28/11/2022 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
2.100.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.890.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Autocad 2D
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-CAD 2D 06/12/2022 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
2.100.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.890.000 đ
Đăng ký
3D Studio Max
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-3D CB 28/11/2022 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Học phí
2.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
2.250.000 đ
Đăng ký
Revit Architecture
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Sketchup + Vray Sketchup + Lumion
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký