extra_toc

tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa idc

Hiện tại công ty The Color Club đang tuyển dụng nhiều vị trí dành cho các bạn thiết kế, vào đường link "Mô tả công việc" để xem tuyển dụng và yêu cầu công việc mà các bạn muốn theo đuổi nhé.

Liên hệ:

Ms. Trâm Cao

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bài viết khác