Lịch khai giảng Trung tâm đào tạo Thiết kế đồ họa quảng cáo

Nếu lịch khai giảng hiện tại của Trung tâm không phù hợp với bạn, vui lòng chat với bộ phận Tư vấn hoặc liên hệ Hotline 028. 3910 3812 - 090 1221 486 để được sắp lịch học phù hợp nhé. Cám ơn bạn!

Thiết kế đồ họa chuyên nghiệp
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
DKCN141 02/08/2021 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Đóng 3 lần
18.500.000 đ
Đóng một lần
14.800.000 đ
Đăng ký
DKCN141 03/08/2021 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Đóng 3 lần
18.500.000 đ
Đóng một lần
14.800.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
DK2D141 02/08/2021 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Đóng 2 lần
8.000.000 đ
Đóng một lần
6.400.000 đ
Đăng ký
DK2D141 03/08/2021 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Đóng 2 lần
8.000.000 đ
Đóng một lần
6.400.000 đ
Đăng ký
Thiết kế đồ họa nâng cao
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
DKTH138 23/08/2021 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Đóng 2 lần
10.900.000 đ
Đóng một lần
10.300.000 đ
Đăng ký
Kỹ thuật thiết kế đồ họa
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
KTDK141 02/08/2021 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Đóng 2 lần
9.800.000 đ
Đóng một lần
7.840.000 đ
Đăng ký
KTDK141 03/08/2021 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Đóng 2 lần
9.800.000 đ
Đóng một lần
7.840.000 đ
Đăng ký
Graphic Design For Marketer
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-DKMAR 03/08/2021 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Đóng 2 lần
4.500.000 đ
Đóng một lần
3.825.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-PHOTO CN 02/08/2021 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Đóng 2 lần
3.800.000 đ
Đóng một lần
3.230.000 đ
Đăng ký
B-PHOTO CN 03/08/2021 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Đóng 2 lần
3.800.000 đ
Đóng một lần
3.230.000 đ
Đăng ký
Thiết kế với Corel Draw
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Thiết kế với Illustrator
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-ILLUS 16/08/2021 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) HP Trọn Khóa
2.100.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-INDE 02/08/2021 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) HP Trọn Khóa
1.950.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-PHOTO CB 02/08/2021 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Đóng 2 lần
1.950.000 đ
Đóng một lần
1.657.500 đ
Đăng ký
B-PHOTO CB 03/08/2021 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Đóng 2 lần
1.950.000 đ
Đóng một lần
1.657.500 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Thiết kế với Photoshop nâng cao
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-MTUD CB 23/08/2021 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) HP Trọn Khóa
2.900.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
In ấn và tách màu
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-KNDK 02/08/2021 Thứ 2, 4, 6 (08:30 - 11:30) Đóng 2 lần
5.800.000 đ
Đóng một lần
4.930.000 đ
Đăng ký
B-KNDK 03/08/2021 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Đóng 2 lần
5.800.000 đ
Đóng một lần
4.930.000 đ
Đăng ký