Menu

Graphic tool

Học và thành công với Trung tâm đào tạo Họa viên kiến trúc - Thiết kế đồ họa LÂU ĐỜI của Việt Nam!

Học viên được đào tạo bài bản từ cơ bản đến chuyên sâu hệ thống công cụ phần mềm thiết kế; đặc biệt học viên sẽ được học theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”, tiếp cận và kế thừa những bài học thực tế được đúc kết bởi đội ngũ giáo viên có nhiều năm làm nghề ...

THỰC HỌC – THỰC LÀM – THỰC THÀNH CÔNG

Lịch khai giảng