• Hotline: 028 3910 3811

Lịch khai giảng

Nếu lịch khai giảng hiện tại của Trung tâm không phù hợp với bạn, vui lòng chat với bộ phận Tư vấn hoặc liên hệ Hotline 08. 3910 3811 để được sắp lịch học phù hợp nhé. Cám ơn bạn!

Họa viên kiến trúc cao cấp
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
HCK52 03/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) Học phí
11.500.000 đ
Tặng
15%
Còn lại
9.775.000 đ
Đăng ký
HCK52 03/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
11.500.000 đ
Tặng
15%
Còn lại
9.775.000 đ
Đăng ký
HCK51 04/09/2018 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
11.500.000 đ
Tặng
15%
Còn lại
9.775.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
HK2CN70 03/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) Học phí
9.800.000 đ
Tặng
15%
Còn lại
8.330.000 đ
Đăng ký
HK2CN70 03/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
9.800.000 đ
Tặng
15%
Còn lại
8.330.000 đ
Đăng ký
HK2CN69 04/09/2018 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
9.800.000 đ
Tặng
15%
Còn lại
8.330.000 đ
Đăng ký
Họa viên thiết kế nội thất
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
KK80 03/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) Học phí
9.800.000 đ
Tặng
15%
Còn lại
8.330.000 đ
Đăng ký
KK80 03/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
9.800.000 đ
Tặng
15%
Còn lại
8.330.000 đ
Đăng ký
KK79 04/09/2018 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
9.800.000 đ
Tặng
15%
Còn lại
8.330.000 đ
Đăng ký
Autocad 2D
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-CAD 2D 27/08/2018 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
1.300.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.170.000 đ
Đăng ký
B-CAD 2D 04/09/2018 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
1.300.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.170.000 đ
Đăng ký
3D Studio Max
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-3D CB 04/09/2018 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
1.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.350.000 đ
Đăng ký
Revit Architecture
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-REVIT 04/09/2018 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
2.200.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.980.000 đ
Đăng ký
Sketchup - tặng chuyên đề Lumion
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-SKETCHUP 04/09/2018 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
1.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.350.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-CT&KT 05/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) Học phí
2.300.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
2.070.000 đ
Đăng ký
B-CT&KT 04/09/2018 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
2.300.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
2.070.000 đ
Đăng ký
Vẽ kĩ thuật
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-VEKT 05/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) Học phí
1.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.350.000 đ
Đăng ký
B-VEKT 05/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
1.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.350.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-3D NC NOITHAT 17/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
1.800.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.620.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-3D NC PCKT 17/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
2.200.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.980.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-3D CS 04/09/2018 Thứ 3, 5, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
3.200.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
2.880.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-KTCN 27/08/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) Học phí
1.800.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.620.000 đ
Đăng ký
B-KTCN 04/09/2018 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
1.800.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.620.000 đ
Đăng ký
Thiết kế đồ họa chuyên nghiệp
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
DKCN126 03/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) Học phí
12.000.000 đ
Tặng
15%
Còn lại
10.200.000 đ
Đăng ký
DKCN126 03/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
12.000.000 đ
Tặng
15%
Còn lại
10.200.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
DK2D126 03/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) Học phí
6.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
5.850.000 đ
Đăng ký
DK2D126 03/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
6.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
5.850.000 đ
Đăng ký
Thiết kế đồ họa nâng cao
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
DKTH121 05/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
6.000.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
5.400.000 đ
Đăng ký
Kỹ thuật thiết kế đồ họa
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
KTDK126 03/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) Học phí
6.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
5.850.000 đ
Đăng ký
KTDK126 03/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
6.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
5.850.000 đ
Đăng ký
Graphic Design For Marketer
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
DKMAR 11/09/2018 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
4.800.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
4.320.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-PHOTO CN 03/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) Học phí
2.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
2.250.000 đ
Đăng ký
B-PHOTO CN 03/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
2.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
2.250.000 đ
Đăng ký
Thiết kế với Corel Draw
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Thiết kế với Illustrator
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-ILLUS 05/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
1.400.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.260.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-INDE 05/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) Học phí
1.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.350.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-PHOTO CB 03/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) Học phí
1.300.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.170.000 đ
Đăng ký
B-PHOTO CB 03/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
1.300.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.170.000 đ
Đăng ký
Thiết kế với Photoshop nâng cao
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
PHOTO NC 10/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) Học phí
1.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.350.000 đ
Đăng ký
PHOTO NC 04/09/2018 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
1.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.350.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-MTUD CB 05/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
1.800.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.620.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
In ấn và tách màu
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-IN AN 21/08/2018 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
900.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
810.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-VIDEO 05/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (17:45 - 20:45) Học phí
1.800.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.620.000 đ
Đăng ký
B-VIDEO 21/08/2018 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
1.800.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.620.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-KNDK 03/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) Học phí
3.800.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
3.420.000 đ
Đăng ký
B-KNDK 03/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
3.800.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
3.420.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-PHOTO CN 03/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) Học phí
2.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
2.250.000 đ
Đăng ký
B-PHOTO CN 03/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
2.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
2.250.000 đ
Đăng ký
Thiết kế với Corel Draw
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Thiết kế với Illustrator
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-ILLUS 05/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
1.400.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.260.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-INDE 05/09/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) Học phí
1.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.350.000 đ
Đăng ký
Autocad 2D
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-CAD 2D 27/08/2018 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:45) Học phí
1.300.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.170.000 đ
Đăng ký
B-CAD 2D 04/09/2018 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
1.300.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.170.000 đ
Đăng ký
3D Studio Max
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-3D CB 04/09/2018 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
1.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.350.000 đ
Đăng ký
Revit Architecture
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-REVIT 04/09/2018 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
2.200.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.980.000 đ
Đăng ký
Sketchup - tặng chuyên đề Lumion
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-SKETCHUP 04/09/2018 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:45) Học phí
1.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.350.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-VT 15/09/2018 Thứ 7 (14:00 - 17:00) Học phí
1.900.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
1.710.000 đ
Đăng ký
Vẽ Sáng Tác Và Ứng Dụng
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-VST 15/09/2018 Thứ 7 (14:00 - 17:00) Học phí
2.500.000 đ
Tặng
10%
Còn lại
2.250.000 đ
Đăng ký