• Hotline: 028 3910 3811

Giới thiệu

  •  Tháng 08 năm 1996, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thời Đại Mới (tên thường gọi: IDC) được thành lập theo quyết định số 179/ GDTX-QD của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. IDC - hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có kỹ năng cao, tay nghề giỏi cho các lĩnh vực thiết kế quảng cáo, kiến trúc, lập trình. Với tiêu chí chuyên sâu và thực tiễn, các chương trình đào tạo được xây dựng và đúc kết từ thực tế công việc.
  • 0 Năm hoạt động
  • 0 Khóa học
  • 0 Số lượt học viên

Đồ án

file-bao-cao-012_1538556808.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án học viên Huỳnh Thị Minh Trâm - Lớp HCK36

Category 1
tieu-luan5-020_1538555723.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Nguyễn Thị Xuân Thị Trinh - Lớp DK113

Category 1
0010_1538555456.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án học viên Nguyễn Hoàng Tấn Tài - Lớp DKCN1O1

Category 1
guildline-page-001_1538388444.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án Nguyễn Thị Xuân - Lớp DKCN113

Category 1
document-page-001_1538108829.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp học viên Lê Hoằng Viễn - Lớp DKCN115S2

Category 1
LPHCK43T3/9_le_thanh_long_(1)_1531796955.jpg
Chi tiết Liên kết Thư viện ảnh

Bài tập kết thúc môn khóa 3D Max - Lớp HCK 43

Category 1
HCK/NYPhuong/0015_1512638613.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp -Nhìn Yến Phương -KK63S2

Category 1
HCK/DHVNinh/0001_1512618357.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp -Hoàng Văn Ninh-KK64T2

Category 1
HCK/PTPKhanh/0001_1512615614.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp -Phan Thị Phương Khanh -KK64S2

Category 1
HCK/NVXThu/0018_1512613327.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp -Nguyễn Võ Xuân Thu -KK56S2

Category 1
HCK/LHADuy/nha_vien_33_1512553330.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Lê Hoàng Anh Duy -HCK36

Category 1
HCK/NTTLinh/0002_1512544792.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Nguyễn Thị Trúc Linh -HCK36

Category 1
HCK/TKThoa/1_1512533812.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Đỗ Thị Kim Thoa -HK2CN54

Category 1
HCK/NLDNhi/bia_1512532046.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Nguyễn Lệ Đông Nhi -HCK36T2

Category 1
HCK/HTYPhuong/bao_cao_de_tai_hoa_vien_1512528172.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp -Huỳnh Thị Yến Phương -HCK35S2

Category 1
HCK/HANhat/1_1512526433.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Huỳnh Anh Nhật-HCK35S2

Category 1
DK/HHNam/0018_1507882516.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Hoàng Hữu Nam

Category 1
DK/DNKHuyen/ti___u_lu___n-_____o_ng___c_kh__nh_huy___n-dk11-t3-16_1507878264.png
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Đào Ngọc Khánh Huyền

Category 1
DK/TTLThao/tieu_luan-01_1507876645.png
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Trần Thị Lê Thảo

Category 1
DK/PXKhanh/posterai-01_1507868384.png
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Phạm Xuân Khánh

Category 1

Tin tức - Sự kiện

Cảm nhận học viên