• Hotline: 028 3910 3811

Giới thiệu

  •  Tháng 08 năm 1996, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thời Đại Mới (tên thường gọi: IDC) được thành lập theo quyết định số 179/ GDTX-QD của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. IDC - hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có kỹ năng cao, tay nghề giỏi cho các lĩnh vực thiết kế quảng cáo, kiến trúc, lập trình. Với tiêu chí chuyên sâu và thực tiễn, các chương trình đào tạo được xây dựng và đúc kết từ thực tế công việc.
  • 0 Năm hoạt động
  • 0 Khóa học
  • 0 Số lượt học viên

Đồ án

DK/HHNam/0018_1507882516.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Hoàng Hữu Nam

Category 1
DK/DNKHuyen/ti___u_lu___n-_____o_ng___c_kh__nh_huy___n-dk11-t3-16_1507878264.png
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Đào Ngọc Khánh Huyền

Category 1
DK/TTLThao/tieu_luan-01_1507876645.png
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Trần Thị Lê Thảo

Category 1
DK/PXKhanh/posterai-01_1507868384.png
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Phạm Xuân Khánh

Category 1
DK/PTTNgan/poster1-01_1507865847.png
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Phạm Thị Tuyết Ngân

Category 1
DK/NHToan/poster-01_1507802973.png
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Nguyễn Hữu Toàn

Category 1
DK/VDDuong/poster_-_vo_dong_duong-01_1507880736.png
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Võ Đông Dương

Category 1
HCK/DMHieu/do-an-hoa-vien-kien-truc-doan-mai-hieu_1500951417.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc - Đoàn Mai Hiếu

Category 1
HCK/MQCuong/do-an-hoa-vien-kien-truc-mac-quoc-cuong-01_1500625407.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án họa viên kiến trúc - Mạc Quốc Cường

Category 1
HCK/HNKhanh/do-an-thiet-ke-noi-that-ho-ngoc-khanh-01_1500624250.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án thiết kế nội thất - Hồ Ngọc Khánh

Category 1
HCK/DTTThao/bai-thi-sketchup-dao-thi-thanh-thao-01_1500620885.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Bài thi sketchup - Đào Thị Thanh Thảo

Category 1
HCK/LPTrung/bai-thi-sketchup-le-phuoc-trung-01_1500620063.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Bài thi sketchup - Lê Phước Trung

Category 1
HCK/PDTAnh/bai-thi-sketchup-pham-thuc-anh-01_1500618635.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Bài thi sketchup - Phạm Đỗ Thục Anh

Category 1
HCK/LTLong/bai-thi-sketchup-le-thanh-long-01_1500611880.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Bài thi sketchup - Lê Thanh Long

Category 1
HCK/LPPhung/bai-thi-sketchup-le-phi-phung-5-01_1500610704.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Bài thi sketchup - Lê Minh Phụng

Category 1
HCK/LHHai/do-an-thiet-ke-noi-that-le-hoang-hai-01_1499657848.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Lê Hoàng Hải

Category 1
HCK/LMHieu/do-an-thiet-ke-noi-that-le-minh_hieu-02-01_1499656918.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Lê Minh Hiếu

Category 1
HCK/HTXuan/do-an-thiet-ke-noi-that-ho-thanh-xuan-01_1499656160.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Hô Thanh Xuân

Category 1
DK/PNChau/do-an-pham-ngoc_chau_page_poster_5_png_1495178916.png
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Phạm Ngọc Châu

Category 1
DK/DVBVan/posterarmor_14042017_1494901880.jpg
Chi tiết Thư viện ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Đỗ Vũ Bích Vân

Category 1

Tin tức - Sự kiện

Cảm nhận học viên