Vẽ tay phát thảo ý tưởng

Học và thành công với Trung tâm đào tạo Thiết kế đồ họa LÂU ĐỜI của Việt Nam!

Khóa học vẽ tay – vẽ phát thảo mỹ thuật là khóa học mang đến cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nền tảng về hội họa (mỹ thuật).

THỰC HỌC – THỰC LÀM – THỰC THÀNH CÔNG

Lịch khai giảng