• Hotline: 028 3910 3811

Lịch khai giảng Trung tâm đào tạo Thiết kế đồ họa quảng cáo

Nếu lịch khai giảng hiện tại của Trung tâm không phù hợp với bạn, vui lòng chat với bộ phận Tư vấn hoặc liên hệ Hotline 08. 3910 3811 để được sắp lịch học phù hợp nhé. Cám ơn bạn!

Thiết kế đồ họa chuyên nghiệp
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
DKCN125 23/07/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) HP Trọn Khóa
12.000.000 đ
Đăng ký
DKCN125 24/07/2018 Thứ 3, 5, 7 (17:45 - 20:45) HP Trọn Khóa
12.000.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
DK2D125 23/07/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) HP Trọn Khóa
5.500.000 đ
Đăng ký
DK2D125 24/07/2018 Thứ 3, 5, 7 (17:45 - 20:45) HP Trọn Khóa
5.500.000 đ
Đăng ký
Thiết kế đồ họa nâng cao
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Kỹ thuật thiết kế đồ họa
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
KTDK125 23/07/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) HP Trọn Khóa
6.500.000 đ
Đăng ký
KTDK125 24/07/2018 Thứ 3, 5, 7 (17:45 - 20:45) HP Trọn Khóa
6.500.000 đ
Đăng ký
Graphic Design For Marketer
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-DK MAR 24/07/2018 Thứ 3, 5, 7 (17:45 - 20:45) HP Trọn Khóa
4.800.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-PHOTO CN 23/07/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) HP Trọn Khóa
2.500.000 đ
Đăng ký
B-PHOTO CN 24/07/2018 Thứ 3, 5, 7 (17:45 - 20:45) HP Trọn Khóa
2.500.000 đ
Đăng ký
Thiết kế với Corel Draw
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Thiết kế với Illustrator
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-ILLUS 23/07/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) HP Trọn Khóa
1.400.000 đ
Đăng ký
B-ILLUS 23/07/2018 Thứ 2, 4, 6 (17:45 - 20:45) HP Trọn Khóa
1.400.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-INDE 17/07/2018 Thứ 3, 5, 7 (17:45 - 20:45) HP Trọn Khóa
1.500.000 đ
Đăng ký
B-INDE 13/08/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) HP Trọn Khóa
1.500.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-PHOTO CB 23/07/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) HP Trọn Khóa
1.300.000 đ
Đăng ký
B-PHOTO CB 24/07/2018 Thứ 3, 5, 7 (17:45 - 20:45) HP Trọn Khóa
1.300.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Thiết kế với Photoshop nâng cao
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-MTUD NC 16/07/2018 Thứ 2, 4, 6 (17:45 - 20:45) HP Trọn Khóa
2.800.000 đ
Đăng ký
In ấn và tách màu
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-IN AN 14/08/2018 Thứ 3, 5, 7 (17:45 - 20:45) HP Trọn Khóa
900.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-VIDEO 16/07/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) HP Trọn Khóa
1.800.000 đ
Đăng ký
B-VIDEO 24/07/2018 Thứ 3, 5, 7 (17:45 - 20:45) HP Trọn Khóa
1.800.000 đ
Đăng ký
Khóa Ngày khai giảng Thời gian học HP Trọn Khóa Ưu đãi Đăng ký
B-KNDK 23/07/2018 Thứ 2, 4, 6 (08:00 - 11:00) HP Trọn Khóa
3.800.000 đ
Đăng ký
B-KNDK 24/07/2018 Thứ 3, 5, 7 (17:45 - 20:45) HP Trọn Khóa
3.800.000 đ
Đăng ký